Koulutusta ja ohjausta seurallesi

Oletko mukana seura- tai yhdistystoiminnassa? Vai harrastaako lapsesi siellä aktiivisesti?

Seurahelppi on konkreettinen apu tai työkalu seuroille tai yhdistyksille toimintatapojen tai pelisääntöjen ja roolien selkiyttämiseen. Sen tavoitteena on auttaa seuran toimijoita löytämään yhteiset toimintatavat ja asioista sopimisen mallin, jotta seuran sisällä käytännön yhteistyö paranisi. Ulkopuolinen Vireyspolun työnohjaaja/valmentaja ohjaa osallistujia avoimen vuorovaikutuksen ja suunnittelun keinoin.

Joskus asiat mutkistuvat tiedon kulun pätkimisestä tai erilaisten arvojen kohdatessa. Joskus taas ihan vuorovaikutuksen ristiriidoista.
Tarve asioiden selkiyttämiselle voi syntyä seuran sisällä esimerkiksi juniorijoukkueiden välille tai vaikkapa eri jaostojen välille. Tärkeää on myös vapaaehtoisten toimijoiden yhteen hiileen puhaltaminen ja luonnollisesti johdon tai seuran hallituksen jäsenten yhteinen kieli.

Vireyspolun Seurahelppi auttaa esimerkiksi avoimen keskustelun avaamisessa, oletusten ja tulkintojen karsimisessa tai ristiriitatilanteiden käsittelyssä.
Se on palvelu, joka saattaa seuran tai yhdistyksen toimintoja ja toimijoita saman pöydän ääreen luomaan yhteistä toimintalinjaa, josta lopulta hyötyy kaikki – etenkin harrastajat.

Seurahelppiin osallistumisessa on matala kynnys – osallistujien koulutuksella, kokemuksella tai tehtäväkuvalla seurassa ei ole merkitystä. On tärkeää pohtia myös seuran arvoja ja tavoitteita siten, että ne sanoitetaan ymmärrettävästi.

Seurahelppi sopii niin lasten, juniorien kuin aikuistenkin toiminnan selkiyttämiseen ulkopuolisen kokeneen ja koulutetun ohjaajan avulla.

Tilaa Seurahelppi
Katso Infopaketti esimerkki