Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai osa työyhteisöstä, joka kuitenkin muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Esimiehet voivat olla mukana yhteisötyönohjauksessa tasavertaisina. Näin voidaan yhdessä päättää esille tulevista kehitysehdotuksista tai –tavoitteista.
Siinä pyritään selventämään ja kirkastamaan työn tavoitteita sekä työrooleja. Työnohjaaja tukee siis työyhteisöä sen perustehtävän toteuttamisessa.

Yhteisötyönohjauksen kautta voidaan kehittää arjen työn sujumista, tehokasta kommunikaatiota, työssä ilmenevien ongelmien ratkaisemista, ristiriitojen käsittelyä, päätöksentekoa sekä tukea työssä jaksamista.

Parhaimmillaan perustehtävä selkiintyy, työyhteisön ilmapiiri ja työnlaatu paranevat, poissaolot vähenevät ja moniammatillinen toiminta jäsentyy.