Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksen ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai vaikka yksinyrittäjiä.

Usein ryhmätyönohjausta käytetään omasta työstä nousevan psyykkisen kuormituksen purkamiseksi ja uupumisen ehkäisemiseksi. Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa helposti yksilöiden kuormittumiseen.
Työnohjaajan avulla opitaan ja kehitetään vuorovaikutus-, esimies- ja alaistaitoja sekä kirkastetaan ohjattavien perustehtävää. Tärkeä osuus on myös yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja työryhmässä vallitsevan avoimuuden ja luottamuksen lisääminen. Tällöin arjen haasteet ovat paremmin tutkittavissa.
Ryhmätyönohjaus mahdollistaa uusien ja erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön – erilaisten vaihtoehtojen ja ajatusmallien määrä moninkertaistuu.

Ryhmätyönohjausta voi käyttää myös työssä kohdattujen, vaikeiden tai kuormittavien case-tyyppisten tapausten purkamiseen

Ryhmätyönohjauksen etuna on se, että ohjattavat voivat oppia toistensa kokemuksista, kuulla toistensa toimintatapoja ja verrata niitä omiinsa sekä jakaa yhdessä epäonnistumisia ja onnistumisia.

Yhteisen ymmärryksen löytäminen on myös keskeistä oppimisessa.