Uutta! Liito-tunti

Liito-tunti tarkoittaa liikunnallista työnohjausta. Se on Vireyspolun uusi työnohjausmuoto.

Liito-tunti on nimensä mukaisesti tunnin mittainen työnohjaus joko ryhmälle tai yksilöllisesti. Siinä työnohjaus toteutetaan tunnin aikana kävelylenkin sekä oheisharjoitteiden ohessa.

Liito-tunnilla työntekijän ei tarvitse olla huippukunnossa, vaan esimerkiksi kävely toteutetaan aina siten, että jokainen pystyy keskustelemaan ja kuuntelemaan.

Usein liikunta vapauttaa ihmisessä energioita. Poistuminen työpaikalta tunnin liito-tunnille  antaa mahdollisuuden irrottautua työn rutiineista. Lisäksi liikunta auttaa työssä jaksamisessa sekä esim. stressin sietokyky paranee.

Mitä tarvitaan Liito-tunnilla? Työntekijän tarvitsee varautua vain sopivilla jalkineilla sekä sään mukaisilla kävelyyn sopivalla vaatetuksella.

Miten Liito-tunti etenee käytännössä? Koska Liito-tunti on työnohjausta, täytyy ensimmäisellä kerralla keskustella sen tavoitteista sekä yleisistä ryhmän tai yksilötyönohjauksen pelisäännöistä. Tätä varten ensimmäinen tapaamiskerta voidaan toteuttaa perinteisesti sisätiloissa tai vaihtoehtoisesti ulkona kokoontumalla.
Mahdolliset liikuntarajoitukset huomioidaan, jotta jokainen hyötyy Liito-tunnista, eikä energiaa kulu liikaa ponnisteluun.

Liito-tuntia voidaan myös tauottaa esim tekemällä kevyitä jumppaharjoituksia sekä venyttelyitä, mutta kaikessa tekemisessä on työnohjauksellinen tavoite.

Ota yhteyttä ja kokeile Vireyspolun Liito-tuntia yhdessä tai henkilökohtaisesti.

Kysy kokeilutarjousta!