Kriisi- ja konfliktityönohjaus

UUTTA! Vireyspolun palveluihin on tulossa TYÖYHTEISÖSOVITTELU keväällä 2021. Restoratiivinen sovittelu on erittäin tehokas menetelmä konfliktien sopimiseen – kysy lisää!

Joskus työpaikalla syntyy erimielisyyksiä, ristiriitoja. Ne voivat syntyä väärinkäsityksistä tai olettamuksista. Kuitenkin ne voivat johtaa syvempiin konflikteihin. Ihmisten käyttäytymistä on usein vaikea ymmärtää, koska sen taustalla voi olla monimutkaisia syy-yhteyksiä.

Työnohjaus kriisi- tai konfliktitilanteessa voidaan toteuttaa akuuttina työnohjaussarjana, esim. 5 kokoontumista lyhyehkön ajan sisällä.
Se voidaan toteuttaa kahden henkilön välisenä ohjauksena tai siinä voi olla esim. pienryhmä sekä esimies mukana.

Ohjauksessa tarkastellaan konkreettisia asioita, tosiasioita. Arvostavalla, puheeksi ottavalla tavalla lähdetään löytämään ratkaisuja, joiden avulla vuorovaikutustaidot työyhteisössä paranevat ja työrauha palautuu. Työnohjaaja ohjaa prosessia, jossa konfliktin osapuolet itse löytävät sovun riitaansa.

Tapauksia, joihin kriisi- tai konfliktityönohjausta käytetään ovat esimerkiksi kiusaamiset, organisaatiomuutoksiin liittyvät konfliktit, esimiehen ja alaisen väliset konfliktit, loppuun palamiset konfliktien seurauksena, työstä kieltäytymiset, poissaolot, roolien ja työtehtävien jakoon liittyvät epäselvyydet, kuppikunnat, juorut ja pahanpuhuminen.
Kriisityönohjauksen tavoitteena on työilmapiirin parantaminen, motivaation ja työn ilon ja normaalin työkäyttäytymisen palauttaminen. Vaikka kriisityönohjaus toteutuisikin nopealla aikataululla, on syytä aina sopia seurantaohjaus, jossa voidaan yhdessä tarkastella, kuinka työkäyttäytyminen ja sovitut asiat ovat siirtyneet arkeen työpaikalla.