Esihenkilötyönohjaus

Esihenkilötyönohjaus on joko yksilö- tai ryhmäohjausta.
Tämän päivän muutospaineissa esihenkilöt ovat usein henkisesti kuormittavassa asemassa. Heihin kohdistuu usein epärealistisia odotuksia, toiveita tai pelkoja, jotka liitetään heidän asemaansa työyhteisössä.

Esihenkilöiden oma osaaminen ja jaksaminen heijastuu koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.

Esihenkilötyönohjauksessa voidaan tarkastella mm esihenkilön omia käsityksiä johtajuudesta ja sen toteutuksesta, johtajan roolia tai asemaa työyhteisössä, muutosjohtamista. Myös työhön liittyviä tunteita käsitellään usein esihenkilötyönohjauksessa. Työnohjaus tarjoaa tavallaan vertaistukea esihenkilöille, jotka työskentelevät johdon ja työntekijöiden välissä, mikäli sellainen työyhteisöstä puuttuu.

Johtajien työnohjauksessa tarkastelun kohteena voivat olla ohjattavan omat käsitykset johtajuudesta ja sen toteutuksesta, johtajan rooli/positio työyhteisössä/organisaatiossa tai johtajuus erilaisissa työelämän ilmiöissä, kuten esimerkiksi muutosprosesseissa. Myös työhön liittyviä tunteita tulisi käsitellä.

Työnohjaaja on usein johtajan neutraali keskustelukumppani, jonka tehtävä on tukea johtajuuden ajoittain haastavassakin roolissa. Ohjaus mahdollistaa sellaisten kysymysten pohtimisen, joita saattaa olla vaikea tai mahdoton ottaa alaisten tai oman esimiehen kanssa puheeksi.