Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus on joko yksilö- tai ryhmäohjausta.
Tämän päivän muutospaineissa esimiehet ovat usein henkisesti kuormittavassa asemassa. Heihin kohdistuu usein epärealistisia odotuksia, toiveita tai pelkoja, jotka liitetään heidän asemaansa työyhteisössä.

Esimiesten oma osaaminen ja jaksaminen heijastuu koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.

Esimiestyönohjauksessa voidaan tarkastella mm esimiehen omia käsityksiä johtajuudesta ja sen toteutuksesta, johtajan roolia tai asemaa työyhteisössä, muutosjohtamista. Myös työhön liittyviä tunteita käsitellään usein esimiestyönohjauksessa. Työnohjaus tarjoaa tavallaan vertaistukea väliesimiehille, mikäli sellainen työyhteisöstä puuttuu.

Johtajien työnohjauksessa tarkastelun kohteena voivat olla ohjattavan omat käsitykset johtajuudesta ja sen toteutuksesta, johtajan rooli/positio työyhteisössä/organisaatiossa tai johtajuus erilaisissa työelämän ilmiöissä, kuten esimerkiksi muutosprosesseissa. Myös työhön liittyviä tunteita tulisi käsitellä.

Työnohjaaja on usein johtajan neutraali keskustelukumppani, jonka tehtävä on tukea johtajuuden ajoittain haastavassakin roolissa. Ohjaus mahdollistaa sellaisten kysymysten pohtimisen, joita saattaa olla vaikea tai mahdoton ottaa alaisten tai oman esimiehen kanssa puheeksi.