Työn parempaan sujumiseen

Työssä viihtyminen, jaksaminen ja hyvinvoiva työyhteisö ovat peruspilareita työntekijöille.

Oletko ajatellut joskus mielessäsi: ”Viihdyn työssäni ja saan hyvää palautetta ja arvostusta. Työyhteisö on avoin ja turvallinen – siellä viihdyn ja voin olla  ihan oma itseni.” Eikös niin?

Työssä jaksaminen ja viihtyminen toki vaihtelee. Välillä se kaipaa pysähtymistä tärkeiden asoiden äärelle.

Vireyspolun palvelut antavat mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella työtä sekä luoda uusia näkökulmia ja tavoitteita. Työnohjaus, työyhteisösovittelu sekä erilaiset tyhy-palvelut sinun tarpeisiisi räätälöitynä.

Lähestymistapa palveluissamme on luotettava, joustava ja käytännönläheinen. Selkeä, myönteinen ja luotettava ohjaus tekee ohjaustilanteista sellaisia, joissa on turvallinen ja helppo olla.

Työn tekeminen yksin tai ryhmässä nostaa usein asioita ja kysymyksiä, joita ei aina työpaikalla pystytä tai ehditä avoimesti keskustella. Joskus vertais- tai esimiestuki puuttuu.

Vireyspolun toiminnan arvoja ovat vastuullisuus, luottamus, asiakaslähtöisyys ja tasavertaisuus.

Työnohjaus – mitäs se oikein on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on myös työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Kokemuksellinen oppiminen, näkökulmien ja vaihtoehtojen laajeneminen, uuden oivaltaminen ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä työnohjauksessa.

Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista ja toteutuu koulutetun, työpaikan ulkopuolisen työnohjaajan avulla.

Kuinka työnohjaus etenee?

Kaikki alkaa asiakkaan tai tilaajan yhteydenotosta. Teen sovittaessa ilmaisen tutustumis- ja kartoituskäynnin tilaajan työpaikalle.
Käynnillä keskustellaan työnohjauksen tarpeesta ja tavoitteista.
Kirjallisessa työnohjaussopimuksessa sovitaan sitten käytännön asioista.

Yksilötyönohjaus

Toteutetaan työnohjaajan ja ohjattavan kahden keskisenä tapaamisena ja se perustuu keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, dialogiin. Siinä pohditaan ja etsitään toimintamalleja ohjattavan omaan työhön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin ja tuetaan hänen ammatti-identiteetin kehittymistä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai vaikka yksinyrittäjiä.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai osa työyhteisöstä, joka kuitenkin muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Esimiehet voivat olla mukana yhteisötyönohjauksessa tasavertaisina. Näin voidaan yhdessä päättää esille tulevista kehitysehdotuksista tai –tavoitteista.

Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai esimiesten ryhmäohjauksena. Esimiehet ovat etenkin tämän päivän muutospaineessa usein henkisesti kuormittavassa asemassa. Heihin kohdistuu usein epärealistisia odotuksia, toiveita tai pelkoja, jotka liitetään heidän asemaansa työyhteisössä.

Kriisi- ja konfliktityönohjaus

Joskus työpaikalla syntyy erimielisyyksiä, ristiriitoja. Ne voivat syntyä väärinkäsityksistä tai olettamuksista. Kuitenkin ne voivat johtaa syvempiin konflikteihin. Ihmisten käyttäytymistä on usein vaikea ymmärtää, koska sen taustalla voi olla monimutkaisia syy-yhteyksiä.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on nopea ja kustannustehokas tapa ratkoa työpaikan konflikteja. Se on tieteellisesti tutkittu restoratiivinen prosessi, jossa ulkopuolinen sovittelija auttaa ja fasilitoi konfliktin osallisia itse löytämään ratkaisun ristiriitaan.

Uutta! Liito-tunti

Liito-tunti tarkoittaa liikunnallista työnohjausta. Se on Vireyspolun uusi työnohjausmuoto.
Liito-tunti on nimensä mukaisesti tunnin mittainen työnohjaus joko ryhmälle tai yksilöllisesti. Siinä työnohjaus toteutetaan tunnin aikana kävelylenkin sekä oheisharjoitteiden ohessa.

Työnohjaus käytännössä?

Työnohjausprosessi alkaa ilmaisella tutustumiskäynnillä tilaajan työpaikalle. Ihannetilanne on, että työnohjaaja saa tavata mahdollisia ohjattavia käynnillä. Tilaajan kanssa keskustellaan työnohjauksen tarpeesta ja -tavoitteista alustavasti.

Vireysblogi

Ajatuksia työstä ja työelämästä.
Työnohjaajan jutustelua arjen työn ilmiöistä
ja tohinoista