Yksilötyönohjaus

Toteutetaan työnohjaajan ja ohjattavan kahden keskisenä tapaamisena ja se perustuu keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, dialogiin. Siinä pohditaan ja etsitään toimintamalleja ohjattavan omaan työhön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin ja tuetaan hänen ammatti-identiteetin kehittymistä.
Esimiehille yksilötyönohjaus on paineen alla työskenneltäessä keino henkisen työkyvyn ylläpitämiseen stressin ja uupumisen paremmaksi hallitsemiseksi.