Seurahelppi on työkalu, jota voi urheiluseurat tai yhditykset käyttää hyödykseen silloin, kun tuntuu, että tarvitaan toiminnan, roolien, pelisääntöjen tai toimintatapojen selkeyttämistä.

Joskus tarve selkiyttämiselle ja yhteisille tavoitteille syntyy seuran eri jaostojen välille – joskus taas vaikkapa yhden jaoston eri joukkueiden välille.
Yhdistyksen tai seuran hallitus saattaa taas tarvita ulkopuolista työkalua yhteisen sävelen ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seurahelppi on tehty yksinkertaiseksi malliksi. Sen käyttämiseen on suunniteltu matala kynnys. Esimerkiksi osallistuvien seuraihmisten koulutuksella, kokemuksella tai tehtäväkuvalla ei ole merkitystä.
Avainasioita seurahelpissä ovat yhteisen kielen ja termistön käyttäminen, sitoutuneisuus, seuranta, arviointi. Ja etenkin oman toiminnan tutkiskelu suhteessa yhteisiin tavoitteisiin.

Yhteistyön parantuminen ja yhdessä tekeminen maksaa moninkertaisesti Seurahelpin kustannukset takaisin.