Vireyspolku

Vireyspolku tuottaa työnohjaus- ja hyvinvointipalveluita tilaajille. Tavoite on työpaikolla työryhmien ja -yhteisöjen työssä jaksamisen, työn sujuvuuden sekä työhyvinvoinnin parantaminen.

Vireyspolku palvelee joustavasti ja yksilöllisesti asiakkaidensa, aivan tavallisten työpaikkojen, tarpeisiin sopivalla ohjausotteella Keski-Suomen alueella.

Vireyspolun toiminnan arvoja ovat vastuullisuus, luottamus, asiakaslähtöisyys ja tasavertaisuus.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on myös työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Kokemuksellinen oppiminen, näkökulmien ja vaihtoehtojen laajeneminen, uuden oivaltaminen ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä työnohjauksessa.

Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista ja toteutuu koulutetun, työpaikan ulkopuolisen työnohjaajan avulla.

Miten työnohjaus etenee?

Kaikki alkaa asiakkaan tai tilaajan yhteydenotosta. Vireyspolun työnohjaaja tekee ilmaisen tutustumis- ja kartoituskäynnin tilaajan työpaikalle.
Käynnillä keskustellaan työnohjauksen tarpeesta ja tavoitteista.
Työnohjaussopimuksessa sovitaan kaikista käytännön asioista.

Katso tarkemmin ylävalikon kohdasta ”työnohjaus”

UUTTA! Liito-tunti (Liikunnallinen työnohjaus) ja Työyhteisösovittelu (kriisi- ja konfliktityönohjauksen ohessa)

Yksilötyönohjaus

Toteutetaan työnohjaajan ja ohjattavan kahden keskisenä tapaamisena ja se perustuu keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, dialogiin. Siinä pohditaan ja etsitään toimintamalleja ohjattavan omaan työhön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin ja tuetaan hänen ammatti-identiteetin kehittymistä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai vaikka yksinyrittäjiä.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai osa työyhteisöstä, joka kuitenkin muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Esimiehet voivat olla mukana yhteisötyönohjauksessa tasavertaisina. Näin voidaan yhdessä päättää esille tulevista kehitysehdotuksista tai –tavoitteista.

Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai esimiesten ryhmäohjauksena. Esimiehet ovat etenkin tämän päivän muutospaineessa usein henkisesti kuormittavassa asemassa. Heihin kohdistuu usein epärealistisia odotuksia, toiveita tai pelkoja, jotka liitetään heidän asemaansa työyhteisössä.

Kriisi- ja konfliktityönohjaus

Joskus työpaikalla syntyy erimielisyyksiä, ristiriitoja. Ne voivat syntyä väärinkäsityksistä tai olettamuksista. Kuitenkin ne voivat johtaa syvempiin konflikteihin. Ihmisten käyttäytymistä on usein vaikea ymmärtää, koska sen taustalla voi olla monimutkaisia syy-yhteyksiä.

Uutta! Liito-tunti

Liito-tunti tarkoittaa liikunnallista työnohjausta. Se on Vireyspolun uusi työnohjausmuoto.
Liito-tunti on nimensä mukaisesti tunnin mittainen työnohjaus joko ryhmälle tai yksilöllisesti. Siinä työnohjaus toteutetaan tunnin aikana kävelylenkin sekä oheisharjoitteiden ohessa.

Työnohjaus käytännössä?

Työnohjausprosessi alkaa ilmaisella tutustumiskäynnillä tilaajan työpaikalle. Ihannetilanne on, että työnohjaaja saa tavata mahdollisia ohjattavia käynnillä. Tilaajan kanssa keskustellaan työnohjauksen tarpeesta ja -tavoitteista alustavasti.